Iedereen, ooit, één keer

Bij een overlijden moet er in een gemiddelde tijdspanne van 7 dagen veel geregeld worden. U moet zakelijke beslissingen nemen die vaak dwars door alle gevoelens heen toch geregeld moeten worden. Men neemt doorgaans te weinig tijd om na te denken hoe het anders kan. Door verdriet, tijdgebrek en omdat ze niet bekend zijn met de alternatieven, kiezen nabestaanden voor de platgetreden paden aan het einde van een hoogst persoonlijk ingevuld leven.

Dat kan anders, er is namelijk genoeg tijd en er kan zoveel meer.

Vaak is het mooi om bij het afscheid nemen, stil te staan bij iemands levenswijze en karakter. Hoe iemand was en in het leven stond, zo kun je ook het afscheid vormgeven.

Misschien heeft uw dierbare tijdens het leven wensen rondom zijn of haar uitvaart kenbaar gemaakt en heeft u als familie wensen over de manier waarop het afscheid plaats moet vinden en uw eigen rol daarbij.

Maak uw wensen kenbaar aan ons, omdat juist deze persoonlijke wensen bij de afsluiting van het leven achteraf zo waardevol zijn.

Afscheid van een kind

“Als een klein wit wolkje gedreven door de wind, kwam je even bij ons, even was je ons kind. Ik kijk naar omhoog en zie als in een vlucht, een klein wit wolkje gaan langs de helder blauwe lucht.”

Als je kind komt te overlijden is dit niet te bevatten. Het voelt onnatuurlijk, kinderen horen hun ouders te overleven. Zo zou het moeten zijn…

In dit immense verdriet, moet je, zonder dat je dit wilt, gaan nadenken over de uitvaart. Het afscheid van een kind vraagt immers vaak een andere benadering dan van een volwassene. Het contact dat er ontstaat is intensief. Wij staan u bij in deze emotionele tijd en geven u als ouders de ruimte voor uw persoonlijke inbreng en wensen om samen met u vorm te geven aan dit afscheid om dit verlies op enig moment een plek te kunnen geven.

Kinderen mee betrekken

Bij een overlijden zijn er meestal wel kinderen in de eigen familiekring of daarbuiten. Kinderen willen graag iets doen en buitengesloten worden is het laatste wat ze willen.

Kinderen bij het volledige proces betrekken en hen informeren over wat er gaat gebeuren geeft hen de kans om op hun niveau deel te nemen. Het stelt hen gerust en het geeft hen de kans om er gemakkelijker mee om te gaan.